📲 0981.654.090 🏪 Cửa hàng nằm đối diện / Shop in the opposite of 203 Nguyễn Trãi, Q.1, TP HCM

Tuyển dụng đội ngũ

Xịn & gọn là đặc điểm của đội ngũ VAPE Tẩu Điện Tử. Chúng tôi tôn trọng giá trị khác biệt và vai trò của từng cá nhân trong việc xây dựng đội ngũ. VAPE Tẩu Điện Tử là trang thương mại đầu tiên trong ngành có hơn 50% đội ngũ làm việc hoàn toàn từ xa.