🏇Giao ngay lập tức 🏇Ship Immediately ✅Giao toàn quốc ✅Delivery in Vietnam 👍CHAT HERE NGAY👈

Age policy (Chính sách tuổi được sử dụng vape)

Tẩu Điện Tử có quyền từ chối không cung cấp các sản phẩm vape cho những người chưa đủ 18 tuổi. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác nhận tuổi của mình để được mua sản phẩm thông qua việc cung cấp giấy tờ tuỳ thân để xác minh thông tin như: chứng minh thư, bằng lái xe, thẻ sinh viên... Theo pháp luật Việt Nam quy định, người chưa đủ 18 tuổi không được phép sử dụng thuốc lá.